Σήμερα είναι ...

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, οι μαθητές της  ΣΤ΄ τάξης μαζί με το δάσκαλό τους κο Οδυσσέα ανέλαβαν, με  ιστορικές αναφορές και  διάφορα δρώμενα, να μας μεταφέρουν στην εποχή της σκληρής δοκιμασίας του λαού μας στην προσπάθειά του να υποστηρίξει το ηρωϊκό "ΟΧΙ" .

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Την  Τρίτη  8 Οκτωβρίου το σχολείο μας επισκέφτηκε τον ερπετόκοσμο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί  είδαν από κοντά σπάνια είδη φιδιών από όλο τον κόσμο.