Σήμερα είναι ...

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Δράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Την Τετάρτη 3  και  Πέμπτη 4  Απριλίου, σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.),  πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας  πρόγραμμα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μας για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, την κατανόηση της διαδρομής του νερού και της σημασίας του για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, την ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον και την εξοικείωση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 
 Τα παιδιά ενημερώθηκαν με ψηφιακά μέσα, έθεσαν απορίες και βίωσαν εμπειρίες μέσα από διάφορα πειράματα.Οι παρουσιαστές του προγράμματος ήταν σαφείς, συγκεκριμένοι και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μαθητών μας. Τους ευχαριστούμε!