Σήμερα είναι ...

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, οι μαθητές της  ΣΤ΄ τάξης μαζί με το δάσκαλό τους κο Οδυσσέα ανέλαβαν, με  ιστορικές αναφορές και  διάφορα δρώμενα, να μας μεταφέρουν στην εποχή της σκληρής δοκιμασίας του λαού μας στην προσπάθειά του να υποστηρίξει το ηρωϊκό "ΟΧΙ" .