Σήμερα είναι ...

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Την  Τρίτη  8 Οκτωβρίου το σχολείο μας επισκέφτηκε τον ερπετόκοσμο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί  είδαν από κοντά σπάνια είδη φιδιών από όλο τον κόσμο.
΄Ήταν μια δυνατή και πρωτόγνωρη, για τους περισσότερους, εμπειρία!